snokrystaller028a032baronihagen055036a036042070nisseutstilling_1047056039a033a030049040

Jul i Rosendal 2015

 

Styret kan melda at det vert Jul i Rosendal i år også.

Siste lørdagen i november, lørdag 28. november, skipar vi til julemarknad i garasjen til Varehuset Rosendal igjen.

 

Englar

Tema i 2015 vert englar, som det og var fyrste gong marknaden vart halden. Ungar frå barneskular og barnehagar frå bygdene omkring står for den mest spanande og ikkje minst mest besøkte utstillinga under Jul i Rosendal. Slik vert det heilt sikkert i år og. Me oppfordrar skular og barnehagar til å starte planleggjing av englar.

 

Marknadskafe

Når du vil kvila deg og la julestemninga synka inn vert det moglegheiter for å kjøpa seg noko å ete og drikke i lokala på marknaden.

 

Håpar og sjå deg på Jul i Rosendal lørdag 28. november, vi gler oss.